KAYSERI:
SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ'NDEKİ AYİN

Giriş

Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, doğuda halen işlemekte olan tek kilisedir. Bugün, Kayseri Ermeni nüfusu neredeyse tamamen tükenmiştir, kilisenin daimi papazı yoktur ve ayinler düzenli olarak düzenlenmez. Kiliseye el konmasını önlemek için, İstanbul'dan papazlar yılda birkaç kere ayin düzenlemek için Kayseri'ye gelir.

Birkaç yıl öncesine kadar, bu ayinlere çok az sayıda Ermeni katılmıştır. Ama artık İstanbul Ermenilerince Aziz Krikor Lusavoriç'in bayramlarına denk gelecek şekilde Kayseri'ye haclar düzenlenmektedir. Bazen yurtdışından da Ermeniler katılmaktadır.

8 Haziran, 2001

2001 Haziran'ında, bir büyük Amerikalı Ermeni grubu, Orta ve Doğu Anadolu'daki Ermeni yapılarının iki haftalık bir gezisini düzenledi. Gezi, Türk-Ermeni İş Konseyi ve Amerika Ermeni Piskoposluğu'nca düzenlenmiştir ve amacı bunun, Hıristiyanlığın Ermeni Devleti Katında Kabul Edilişinin ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin kuruluşunun 1700üncü yıldönümüne denk gelen bir hac olmasıdır.

150 kişi civarı katılımcı, İstanbul'dan Kayseri'ye uçmuş ve 8 Haziran sabahı Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde ayine katılmıştır.

Bu merasimin Ermeni Kilisesi'nin bir bayramına denk gelmemesine rağmen, İstanbul'dan 150 kadar daha Ermeni katılmış, kalabalık bir ulusal ve yerel gazeteci topluluğu da onlara eşlik etmiştir. Kilisede, pek rastlanmayan bir kalabalık sayıda rahip topluluğu varlığını göstermiştir, İstanbul Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan, Amerika Doğu Piskoposluğu'ndan Başpiskopos Khajag Barsamian, Antelias Kilikya Patrikliği'nden Başpiskopos Vartan Demirjian, Başpiskopos Şahan Sevajian, Piskopos Aram Ateshian, rahipler olarak Krikor Damadyan, Muron Ayvazian ve diğerleri ile İstanbul'daki kiliselerden birçok diyakoz dahil olmak üzere. Ayinde, Başpiskopos Barsamian başı çekmiştir.

Bu merasim için kilisenin içi, ilk haline getirilmiştir. Nefin sıraları kaldırılmıştır ve suni aydınlatma asgariye indirilmiştir (fotoğrafların koyuluğu da böyle açıklanır).


 • Kayseri'deki kilisenin güneydoğudan görünüşu


 • Ayinden önce özel ibadet


 • Rahipler kiliseye girerken


 • İçeride, papazlar, cemaat ve gazeteciler


 • Arkasında Aşai Rabbani'de
  kullanılan şarabın kutsandığı orta
  apsisin perdesi çekilirken


 • Biraz sonra, mum tutan diyakozlarla
  çevrili kutsanmış şarap kadehi
  altardan dolaştırılmaya başlanır.
  Arkadakiler yelpaze taşımaktadır

 • Başpiskopos Barsamian, Aşai Rabbani'de kullanılacak olan şarap kadehini kaldırır - büyüğü
  için tıklayınız


 • Diyakoz, buhurdan sallarken


 • Patrik Mesrob Mutafyan


 • Başpiskopos Vartan Demirjian

 • Ayinin sonlarına doğru, tüm rahiplerin ve cemaatin, kilisenin etrafını üç kez dolaştığı bir alay yürüyüşü yapılmıştır. Bu, sadece haclarda gerçekleştirilen bir adettir. Aziz Krikor Lusavoriç'in elinden bir kemik olduğu iddia edilen bir mukaddes emanet, bu yürüyüş sırasında dolaştırılmıştır.

  Ayinin sonunda, bütün papazlar apsisin kutağında ("chancel") toplanmıştır. Aynı kilisede beş piskoposun bir arada olduğunu görmek oldukça sıra dışı bir olaydır ve belki Türkiye'de bir daha rastlanmayacak bir görüntüdür.


 • Rahipler altarların önünden geçerken


 • Alaya, buhurdan taşıyanlar
  öncülük eder, Patrik de gölgeliğin
  altındadır - büyüğü için tıklayınız


 • Rahiplerin önde gelenleri apsisin
  kutağında dururken - büyüğü için
  tıklayınız
 • Patrik Mesrob Mutafyan, Başpiskopos Sevajian, ve Piskopos
  Ateshian - büyüğü için tıklayınız

 • BÖLÜM ENDEKSİ  |  ANASAYFA  |  MESAJ PANOSU  |  EMAIL  |  ENGLISH
  Metin ve fotoğraflar ©2001 VirtualAni.     Son güncelleme: 12 Ağustos 2001.