KÜMBET KILISE

Mekan ve Tarihçe

Bu Ermeni kilisesinin kalıntıları, Kars'ın 10km güneybatısında, Kars-Erzurum yolunun birkaç yüz metre kuzeyinde, kırların arasındadır.

Bugün kilisesinin etrafında başka bina yoktur, ancak define avcılarının kazımaları, burada bir zamanlar bir yerleşim olduğunu gösterir. Civarında, en az bir kayda değer bina daha varmış. Kazıları, kilisenin yaklaşık 25 metre batısında büyük beton kütlelerini ortaya çıkarmıştır. Yerli halk, eski para dolu bir taş bulmaktan bahseder.

Kümbet Kilise'nin tarihi hakkında, 1830'larda harap olduğu rivayetinden başka hiçbir şey bilinmemektedir. Kubbe ile alnı, dış kaplama taşları ve duvarların alt kısımlarının büyük bölümleri ile yok olmuştur. Toprak bugün, kilisenin zemininden en az 1 metre yüksektir.
 • Kümbet Kilise, batı cephesi


 • Kilisenin kuzeybatıdan görünümü


 • Batı cephesinden giriş

 • Güney cephede büyük açıklık

 • Dış kornişin kalıntısı
 • Yapının İncelemesi

  Büyük pencerelerinin varlığı ile köşelerinde şapellerin olmayışı, bu kilise için erken bir tarihi, belki de 7nci yüzyılı önerir. Planı, 940'larda yapılmış Kars Katedrali'ninkine de benzer, ancak bu yapıyı tarihlendirmenin püf noktası, girişidir. Uçları kapı kasası dikmesi ile 45 derece kesişen sövesi olan iri dikdörtgen çerçevesi vardır. Girişin özellikle Ani'de yaygın olan bu tasarımına, 11inci yüzyıldan önceki Ermeni kiliselerinde rastlanmamaktadır.

  Kümbet Kilise muhtemelen 11inci yüzyılın ilk yıllarında, mimarı bilinçlice eski tasarımları göz önünde bulundurarak, onları geliştirerek ve onlara zamanının dokusundan bir şeyler katarak inşa edilmiştir. Bu yönüyle, Ani'deki Kral Gagik Kilisesi'yle bir benzerlik paylaşır.

  Kümbet Kilise, merkez planlı kubbeli dört taraktonozlu(tetrakonklu)dur. Yüzeyde Kars Katedrali'ne benzemesine rağmen, Kümbet Kilise daha küçüktür, şekil olarak daha düzgündür, ayrıntılarında daha özenlidir ve görsel olarak daha akışkan ve bütünleşmiş iç yapıya sahiptir.

  Kilisenin tasarımı, bir zamanlar kubbe ve alınla örtülü olan kare merkezi sahına dayalıdır. Bu karenin her yanının ortasından çıkan kısa tonozlu kolların her biri apsiste biter. Her apsiste büyük pencereler vardır. Güneydoğu ile güneybatı köşelerinin güney duvarı ile kuzeydoğu ile kuzeybatı köşelerinin kuzey duvarında da küçük pencereler vardır. Kiliseye yegane giriş, batı apsistendir. Thierry, kuzeydoğu köşesinin doğu duvarında bir ikinci girişin olabileceğini düşünmüştür çünkü duvarın bu kısmında geniş bir açıklık vardır, ancak iç duvardaki heykelcilik kırıntıları, bu açıklığın aslında bir niş olabileceğini önerir.

  Kare sahının her köşesinde, merkezinde figüratif heykelcilik örneği bulunduran bir köşe kemer vardır. İki köşe kemerin alçak kabartması vardır. Bunlar, kuzeydoğu köşesindeki kanatları açılmış kartal ile güneydoğu köşesindeki insan kafasıdır.


 • Doğuya bakarken Kümbet Kilise’nin içi; köşe kemerler ile apsislerin düzeninin gösterilişi


 • Doğu apsis ve güneydoğu köşesi


 • Batı apsisten giriş


 • Güneydoğu köşesinin köşe kemeri


 • İnsan kafası oyması

 • Boğa oyması (mı?)

 • Aslan oyması (mı?)
 • Diğer iki köşe kemerinse epeyce çıkıntılı oyması vardır. Ne olduklarını anlamak, çok aşınmış olmalarından dolayı zordur, ancak bunlar muhtemelen aslanla boğadır. Böylece, dört köşe kemerindeki heykeller, Dört Vaiz'i simgeler. Kartalın rölyefi, 1990'larda ya indirilmiştir ya da kendiliğinden düşmüştür.

  Apsis ile merkez sahının bitişiminde gömme kolonlar vardır. Her kolonun tepesinde soğan şekilli başlık, bunun da üzerinde palmet motif sergileyen bir blok vardır. Bloğun üstünde de kalın silme kornişi olan kısa saçaklık vardır. Her kornişin apsis cenahında küçük, yaprak şekilli motif kabartması vardır. • Doğu apsisin sağındaki gömme
  kolon, başlığı ve saçaklık

 • BÖLÜM ENDEKSİ  |  ANASAYFA  |  MESAJ PANOSU  |  EMAIL  |  ENGLISH
  Metin ve fotoğraflar ©2002 VirtualANI.     Son güncelleme: 7 Ekim 2002.