ANİ'NİN KUZEYİNDEKİ ABİDELER

Oğuzlu Köyü Kilisesi

Ani'nin 16 km kuzeyindeki Oğuzlu köyüne, büyük bir Ermeni kilisesinin kalıntıları olan gri taş işi cisim tahakküm eder.

Kilisenin orijinal Ermeni adı bilinmemekle birlikte, duvarındaki tarihi bilinmeyen yazıt, kilisenin Hassan Gnt'uni tarafından inşa ettirildiğini kaydeder. Bu şahıs, Kral Smbat döneminde (890-914) Kars'ın valisiymiş ve yazıtta Smbat'tan bahsedilmediğine göre yazıtın, Kars'ın 10uncu yüzyılın başında isyanı ve Smbat'ın hükmünden geçici olarak ayrılış döneminde yazılmış olduğu ileri sürülebilir. Bugün yok edilmiş bir başka yazıttaysa, kilisenin, 1001 yılında "prensler prensi" Aşot Pahlavid tarafından restore edildiği kaydedilirmiş.

Daha sonraki bir tarihte, kilisenin güneybatı köşesi çökmüş olmalı, çünkü burası yapının diğer kısımlarındakinden daha küçük bloklarla inşa edilmiştir. Taş işçiliğinin benzerliğinden, aynı dönemde dış duvarların yükseltildiği, girişlere duvar çekildiği ya da girişlerin boyutlarının küçültüldüğü düşünülebilir. Bu, kilisenin sağlamlaştırılmış sığınağa çevrilişine işaret olabilir. Benzer bir yapılaşma, yakındaki Şirakavan kilisesinde de gerçekleştirilmiştir.

Kilise, 20nci yüzyılın ilk çeyreğinde sağlammış. Kubbe ve güneybatı köşesinin 1936 depreminde yıkıldığı rivayet edilir. Düşen taşlarınsa, yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere alıkoyulmuş olması mümkündür.

Kilisenin, dikdörtgenin içine yerleştirilmiş üçlü taraktonoz planı varmış. Üstü kubbeli silindir alın, bingilerin üzerinde otururmuş. Apsisin her iki yanında şapel vardır. Her şapelin üstünde, merdiven veya halat dışında ulaşılması mümkün olmayan ve muhtemelen sığınak olarak tasarlanmış dikdörtgen oda vardır. Bu dönemin üç apsisli kiliselerinde alışılmadık ekilde, kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde özdeş şapeller yoktur. Bunun yerine, orta sahına açılan dikdörtgen bölümler vardır.

Kabuk şekilli pervazlarla süslenmiş derin oyulmuş nişler, kuzey, güney ve doğu cephelerinin göze çarpan dış özelliğidir.

Güney kapısının alnında, Meryem Ana'yı tahtında oturmuş, Oğlu'nu sol dizinde tutarken ve iki taraftan, meleklerin eşlik ettiği, kiliseyi himaye edenlerin olması olası, ata binmiş şahısların gösterildiği bir kabartma varmış.


 • Oğuzlu Kilisesi'ni güneybatıdan gösteren eski fotoğraf - büyüğü için tıklayınız


 • Bugün aynı görüntü - büyüğü için tıklayınız


 • Güney cephesindeki - bir eski fotoğraf


 • Kilisenin güneydoğu köşesinin bugünkü durumu


 • İçinin kuzey tarafı


 • Güney cephesindeki V-şekilli niş


 • Kızıl Kilise ya da Karmir Vank

 • Kiliseye güneybatıdan bakış

 • Kiliseye güneydoğudan bakış

 • Kızıl Kilise

  Oğuzlu'nun 6 km doğusunda ve Ani'nin 15 km kuzeyindeki Yağıkesen köyünde, Türkçe "Kızıl Kilise", Ermenice "Karmir Vank" olarak bilinen bir kilise vardır. İkisi de aynı anlama gelir. Ermenistan'da da Karmir Vank olarak bilinen bir kilise olduğu için, bu kiliseye Kızıl Kilise diyeceğiz.

  Kilise, küçük bir nehrin yanındaki yükseltide, ağaçsız ve tepeli bir otlakta durur. Kilometrelerce öteden görünen konik çatısının silueti, sanki ufuktaki dağ tepeleriyle uyum içindedir.

  Geçmişiyle ilgili pek birşey bilinmez ve ilk, Ortaçağ adı kayıptır. 19uncu yüzyılda, bu köyün kilisesi olarak kullanılmış ve resmi adı Surp Astvatsatzin (Meryem Ana) olarak kayda geçmiştir.

  Belli ki, bina, 1877 Rus-Osmanlı Savaşı'nda hasar görmüştür, ancak sonradan onarılmıştır. Papaz Salatiel Ter Davit'eanc'ın kiliseyi "kendi elleriyle" onarımı, kapı alnının üzerindeki uzun yazıtta kaydedilmiştir. Yazının heybeti ve uzunluğuna karşın, 1880'lerde yapılan bu onarım, büyük ihtimalle çatıyı girdirmek ile kubbenin üzerine konik çatı yaptırmaktan öteye gitmemişti.

  Bu yerleşim alanı, içinde yaşayanların 1920'de evlerini boşaltıp Sovyet Ermenistanı'na göç etmeye zorlanmasına kadar, bir Ermeni köyü olarak varlığını sürdürmüştür. Kilise halen epey iyi durumda ve şu an bir ahır olarak kullanılmaktadır.

  Kilisenin genel tasarımı, 10uncu yüzyıl tarzını andırır, ancak duvarlarındaki süsleme öğeleri daha geç bir tarihi, belki 11inci yüzyılı ama daha büyük olasılıkla 12nci yüzyılın sonu veyahut 13üncü yüzyılın başlarını önerir. 13üncü yüzyıl yapısı olduğu varsayımı, kilisenin içinde, Talit'a adında bir kadının bağışından söz eden 1218 tarihli yazı ile desteklenmektedir.

  Ani civarından, Ortaçağ Ermeni kilise mimarisine tipik örnek olarak seçilecek bir yapı varsa, bu kesinklikle Kızıl Kilise'dir.

  Yumuk ve bağımsız bir yapıdır, küçüktür ama şekil itibariyle anıtsaldır. Beton çekirdeği örten, dikkatli işçilik gösteren kesme taş bloklardan yapılmıştır. Yapı, basamaklı tabandan bir dizin tepeliklere ve keskince vurgulanmış çatının eğimli yüzeylerine yükselerek, tasarımın konik çatının kubbesinde bitecek şekilde, dikçe gelişir. Cephelerin sadeliği, kabartma ve dikey V-şekilli niş ve dar pencerelerle vurgulanmıştır. Batı tarafındaki tek giriş, haç planlı kilisenin iç kısmına açılır. Orta geçiş yerinin üzerinde bingilerle desteklenmiş silindirik alnın üstü kubbe ile örtülüdür.


 • Kızıl Kilise'nin 1920 öncesi fotoğrafı


 • Kubbesi - büyüğü için tıklayınız


 • Batı cephesindeki giriş


 • Kilisenin içi - büyüğü için tıklayınız


 • Kubbenin içine bakarken

 • ANASAYFA  |  MESAJ PANOSU  |  EMAIL  |  ENGLISH
  Copyright ©2000 VirtualANI.     Son güncelleme: 1 Eylül 2000.