KHTZKONK (BEŞKİLİSE) MANASTIRI
(İkinci Sayfa: Kiliseleri)

Yahya Peygamber Kilisesi
(Surb Karapet)

Bu belki de manastırdaki en eski kiliseydi ve 7nci veyahut 10uncu yüzyıldan kalma olabilirdi (ama kubbenin üzerindeki şemsiye şekilli çatı bundan daha sonraki bir tarihten olmalıdır). Duvarlarındaki en eski yazıt 1001 (veyahut 1006) tarihliymiş ve Kral Gagik'in eşi, Ani Kraliçesi Katranide'den bahsedermiş.

Kilisenin; kubbesinin alnı köşekemerleri ile desteklenen çatısı, dört apsisli içyapısı varmış. Bir duvarının küçük kısmıyla apsisinin temellerinin ötesinde geriye bir şey kalmamıştır. 

Meryem Ana Kilisesi
(Surb Astvatsatzin)

Bu kilise, Yahya Peygamber Kilisesi'nin güneyinde kalır. Muhtemelen 10uncu yüzyıl eseridir. İçi, yarım daire apsisli, kubbeyle kapanmış kareden fazla bir şey değilmiş. Yahya Peygamber Kilisesi ile bunun arasına inşa edilmiş bir holün kalıntıları varmış. Bugünse, hiç bir şey kalmamıştır. 

Aziz Stefanos Nakhavka Kilisesi

Yahya Peygamber Kilisesi'nin karşısındaki ayrı bir kayada dururmuş ve muhtemelen 10uncu veyahut 11inci yüzyıl yapısıymış. Dıştan dikdörtgen, içten iki yan şapel ve yarım daire apsisiyle haç şeklindeymiş. Girişi, saklı ve bulması zor olan güney cephesindeymiş. Kilisenin etrafı, korunmamış khatchkarların kaideleri ile çevriliymiş. Etrafında 1208 tarihli Keçror (Geçivan - Tunçkaya) kuşatmasının şehitlerinin mezarları olduğu söylenirmiş. Temelinin sadece bir kısmı kalmıştır.

Aziz Krikor Lusavoriç Kilisesi

Bu yapı, diğerlerinden daha doğuda kalır. O da muhtemelen 10uncu veyahut 11inci yüzyıl yapısıymış. Küçük zemin planına oranla yüksekmiş ve etrafındaki duvarla çevrili alanda kabrin içine yerleştirilmiş 1031 tarihli belli bir uzun khatchkar varmış. Bu kilise bugün tamamen mahvolmuştur ve taşlarının birkaç kırıntısından başka bir şey yoktur. Bu kilisenin üstündeki yamaçlardaki Ortaçağ mezarları, 1986 yılında define avcıları tarafından tahrip edilmiştir. 


Yahya Peygamber Kilisesi'nin temelleri


 • Aziz Stefanos Kilisesi


 • Aziz Krikor Kilisesi'nin bugünkü hali


 • Aziz Krikor Kilisesi'ne yakın kazılmış mezarlar


 • Sargis Kilisesi'nin bugünkü durumu

 • Kuzey cephesinde çatlaklar

 • Güney cephesinde hasar
 • Aziz Sargis Kilisesi

  "Tanrı adına, ben, Grigor'un oğlu Davit, Zakarya'nın generali, 1214 yılında kutsal Khtzkonk manastırının ihtişamını görmüşüm... ve varlığımdaki Vahanardzeş köyünün yarısını, kendim ve velilerim için anıt olarak Aziz Sarkis Kilisesi'ne bağışladım. Bundan dolayı, ben, baş rahip Hovhannes ve diğer kardeşlerimiz, her sene, şaşmaksızın, David, Hakob, Poğos ve Petros'un yortularında ve Kutsal Şoğakat'ta, bütün kiliselerde ayin düzenlememi mukadder kıldık. Bu anıta karşı çıkan veya onu engellemek isteyen olursa, her ne kadar Tanrı'nın hamdini kazanmışsa dahi, lanetlensin.
  - Aziz Sarkis Kilisesi'nin kuzey cephesindeki yazıt

  Bu, manastırın en büyük kilisesiymiş ve halen ayakta duran tek kilisesidir. Yapım tarihinden veyahut şeraidinden bahseden yazıtları yoktur ancak, 12nci yüzyıl tarihçisi Ani'li Samvel'e göre, yapımı 1025 yılında Prens Sargis tarafından emredilmiştir.  Duvarlarındaki en eski yazıt, 1033 tarihlidir. 1211 tarihli başka bir yazıt, manastırın Müslüman yönetiminden kurtuluşunu kaydeder.

  Kilise, kubbeli, dört apsisli, merkez planlı ve dıştan dairedir. Kubbe, bingilerle desteklenmiş alnın üzerine oturtulmuştur. Bu kubbenin köşeli şemsiye çatısı vardır. Eğer bu da 1025 tarihliyse, bu tip çatının bir Ermeni kilisesinde en eski örneğidir.

  Dört köşesinin de iki katlı küçük odaları vardır. Alt katları şapeldir. İç duvarın yüksek seviyelerindeki dar ve erişmesi zor girişlerden de üst kattaki odalara ulaşılırmış. Bu odalar muhtemelen değerli eşyaları saklama ve çatıya geçiş vazifesini görürmüş.

  Her apsiste birer pencere vardır. İç kısımda, bu pencereler oldukça sıradışı silme sergiler. Bu, apsisin duvarlarına gömülmüş sütunların üzerinde oturan eğik kırma alınlık alınlık biçimindedir. Kolonla alınlık arasındaysa, çevrilmiş tahta silindir katmanlarını andıran tuhaf sütun pervazı vardır. Pervazın tepesi iç cephenin tamamını boydan boya gezen silme ile örtüşür. Öğelerin böyle örtüşmesi de Ermeni mimarisine yabancıdır.

  Dış duvarlar, yapının yüzünü yirmiye bölen zarif körkemer dizisi ile çevrilidir. Kemerlerin arasındaki düz yüzeylerin çoğuna büyük, açık ve derin oyulmuş karakterlerle yazılmış uzun yazıtlar vardır.

  Kilisenin kuzey duvarının yanınaysa özenle yapılmış bir kabre oturtulmuş bir khatchkar varmış. Kilisenin kuzeydoğu tarafında da benzer bir abide varmış.

  Nihai Analiz

  Aziz Sargis Kilisesi, Ermeni mimarisinin sözgelimi "Ani ekolü"nün yıldızının parladığı dönemin sonlarında inşa edilmiştir.

  Yapının kalitesi ve kilisenin taş işçiliğinin "finişingi," Ani'de var olan her şeyinkinden üstündür. Genel tasarımı çok iyi hazırlanmıştır ve mimari ayrıntılar da daha incedir, olgunlaşmıştır ve daha yüksek standartlara göre oyulmuştur. Ani'de, tarihi koşulların mimari evrime izin vermesi durumunda nelerin gerçekleştirilmiş olabileceğini gösterir. (Bu mimari fikirler, daha sonra 13üncü yüzyılda koşullar inşaatçılık faaliyetlerine devam etmeye müsait olduğunda yeniden benimsenmiştir, öyle ki, bir zamanlar bu kilisenin o daha sonraki döneme ait olduğu düşünülmüştür.) Binanın verdiği izlenim, birçok taş bloktan inşa edilmiş olmasından ziyade çok büyük bir heykelin portakal renkli taş kütlesinden oyulmuş olmasıdır.

  Aziz Sargis Kilisesi'nin tasarımı takdire layıktır ama Beşkilise'nin genel görünümü epey etkileyici olmalıymış. Uçurumların kenarına tünemiş ve daha da derin uçurumlarla çevrilmiş manastırın durumu, doğa ile mimarinin fevkalade etkileyici armonisini arz etmiştir. Manastırın beş kilisesinin ihtimamlı geometrisi, düzgün yüzeyleri ve keskin köşeleri, onları çevreleyen vadinin doğal yapısıyla zıtlaşmıştır ama aynı zamanda bu yapıyı tamamlayıp kendiliğinden onunla bütünleşmektedir. Beşkilise'nin 1950'lerde kasten yıkılmasının bir sonucu olarak, geriye bunu bize sunacak birkaç değerli eski fotoğraf kalmıştır.

  ...Khtzkonk'un birinci sayfasına dönüş.


  Aziz Sargis Kilisesi'nin içi - fotoğraf  © Richard ve Ann Elizabeth Elbrecht - büyüğü için tıklayınız


  Kubbenin geometrisinin mükemmelliğine bakış


  Kubbenin alnından aşağı bakış 


  Köşeli şemsiye şekilli çatı


  Duvarlardaki yazıtlar - büyüğü için tıklayınız


  Körkemer dizisinin ayrıntıları

  BÖLÜM ENDEKSİ  |  ANASAYFA  |  MESAJ PANOSU  |  EMAIL  |  ENGLISH
  Metin ve fotoğraflar ©1999 - 2000 VirtualANI.     Son güncelleme: 20 Eylül 2000.