İÇ KALENİN ALTINDAKİ ŞEHİR SURLARI

Tarif

İç kalenin olduğu tepenin her iki tarafından, her koyağa duvar iner.

İlk bakışta, bu surlar gariptir, çünkü yanlış yöne bakıyormuş gibi görünürler. Kalenin güneyindeki düzlük, kalenin batısından uzanan surla korunan bir ayrı korunmuş alanmış. Bu surun 13üncü yüzyıl yapımı olduğu söylenir. 

Bu alanın içinde bina izleri yoktur, sadece aşağıda bahsi edilen mezarlık vardır; belki de çiftlik hayvanları için mahsus açık alan olarak bırakılmıştır.

Kalenin doğusundaki sur, bu alanı ele geçirmeyi başaran saldırganların, kalenin etrafından dolanıp, Ani'yi doğu tarafından kuşatmalarını engellerdi. Netice itibariyle, bu yolu seçen saldırganların şehre girebilmeleri için, ç sıra duvar aşması gerekirdi.


 • Kızkale burnundan kuzeye bakarken, kalenin olduğu tepenin görünüşü - büyüğü için tıklayınız


 • Kalenin batı tarafından inen sur


 • Batı tarafındaki surun bir kapısı


 • Kalenin doğu tarafından inen sur

 • Mezarlık

  Eski Ani gravürleri, şehrin etrafında birçok mezarlık ve tek tek khatchkar (kaçkar) mezar taşı gösterir. Bunların hepsi belli ki mahvedilmiştir. Geriye kalan tek mezarlık, kalenin olduğu tepenin güneyinde, Kızkale burnundan önceki düzlüktedir. Bugün birkaç adet yarı gömülü mezar taşından başka pek bir şey görülemez.

  Ermenice "haç-taş" anlamına gelen khatchkar, bir kaide üstünde doğrultulmuş, batıya dönük yüzünde haç işlemeli iri, dikdörtgen kalın taş dilimidir. Mezar yerlerini işaretlemek için kullanıldıkları gibi, aynı zamanda sık sık anma vesilesi ya da adak olarak dikilirlermiş.

  (Not: mevcut askeriye kısıtlamaları nedeniyle, Ani ziyaretçileri şehrin bu kısımlarını gezemezler.)


 • Kalenin altındaki mezarlıkta bir mezar taşı


 • Ani'de bir mezarlığı gösteren eski gravür

 • Ani'de bağımsız duran khatchkar gösteren gravür